چیلر

بازدید : 867   |      

چیلر (به انگلیسی: Chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار یا جذبی می‌زداید. این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا یا دستگاه‌ها استفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی‌های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی‌هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی‌ها شامل، کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری و آسیب‌پذیری‌های محیطی است.
یکی از متداول ترین چیلرهایی که در حال حاضر، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد چیلرهای جذبی است که با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.
عملكرد چیلر جذبی:
در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در 100 درجه سانتیگراد برابر 525 کیلوکالری بر کیلوگرم است . دمای جوش آب را می توان پایین آورد اگر فشار در سطح آب را پایین بیاوریم ، مثلا اگر فشار مطلق آب 0.5 اتمسفر صنعتی باشد ، دمای جوش 81 درجه سانتیگراد و در 0.01 اتمسفر، آب در 4.5 درجه سانتیگراد می جوشد . به عکس هر چه فشار بیشتر شود ، درجه حرارت جوش نیز زیادتر می شود، مثلا اگر فشار به 3.5 اتمسفر برسد، آب در 147 درجه سانتیگراد می جوشد . در چیلرهای جذبی مایع دیگری نیز به عنوان ابزوربر ( جذب کننده ) برای جذب بخارهای آب وجود دارد که بیشتر از محلول لیتیم بروماید برای این منظور استفاده می شود. زیرا این محلول دارای قدرت جذب بخار آب زیاد است و سمی و قابل انفجار نیست و همچنین ایجاد ترکیبات مضر نمی کند.

انواع طبقه بندی چیلر های جذبی

چیلر های جذبی به سه شكل طبقه بندی می شوند:

 

1-طبقه بندی از نظر منبع حرارتی مورد استفاده در ژنراتور

 

الف. چیلر های جذبی آب گرم

ب. چیلر های جذبی آب داغ

ج. چیلر های جذبی بخار

د. چیلر های جذبی شعله مستقیم

در حال حاضر تمامی این نوع چیلر ها موجود می باشد ولی چیلرهای شعله مستقیم فراگیر تر می باشند.

 

2-طبقه بندی از نظر ماده مبرد و جاذب

 

الف. چیلر های جذبی لیتیم بروماید

ب. چیلر های جذبی آمونیاك

ج. چیلر های جذبی سیلیكاژلی

 

چیلر های لیتیم برومایدی در حال حاضر استفاده می شوند و چیلرهای دیگر كاربرد وسیعی ندارند.

 

 

3-طبقه بندی از نظر چرخه تغلیظ جاذب

 

الف. چیلر های جذبی  تك اثره لیتیم بروماید

ب. چیلر های جذبی دو اثره لیتیم بروماید

ج. چیلر های جذبی سه اثره لیتیم بروماید

د. چیلر های جذبی یك مرحله ای  آمونیاكی

ه. چیلر های جذبی چند مرحله ای آمونیاكی

 

چیلر های دو اثره لیتیم بروماید بیشترین استفاده را در حال حاضر دارند.