رادیاتور

مشخصات:

توانايى هاى خاص زندر: توليد رادياتور به شكل مورد نظر طراح

تولید رادياتور به عنوان نرده پله  

رادياتور دكوراتيو 

رادياتورهاى بدون رنگ، با سطح نهايى لاك شده

انتقال حرارت در اين رادياتورها از طريق تابش صورت مى گيرد

دماى يكنواخت در كل محيط و بدون نياز به كانال كشى

مبتنى بر آب گرم و سرد، بدون صدا و بدون جريان هواى مزاحم و كاهش ٤٠ درصدى مصرف انرژى

نظر بدهید