سیستم گرمایش و سرمایش نوین برای مکان های صنعتی، اداری و ورزشی

مشخصات:

گرمايش و سرمايش سقفى براى محيط هاى ادارى، آموزشى، درمانى، تجارى،صنعتی و ورزشی

دماى يكنواخت در كل محيط و بدون نياز به كانال كشى

در سيستم سرمايش تابشى نوين زندر، هوا سرد نمى شود، بلكه گرماى محيط توسط پنل هاى سقفى جذب مى شود، در نتيجه  جريان هواى آزاردهنده ساير سيستم ها وجود ندارد.

اين شيوه سرمايش علاوه بر صرفه جويى در مصرف انرژى، كاملا بدون صداست و آسايش و سلامتى را نيز به دنبال دارد.

مبتنى بر آب گرم و سرد، بدون جريان هواى مزاحم و كاهش ٤٠ درصدى مصرف انرژى

قابل نصب در هر ارتفاع و سازگار با سيستم هاى تاسيسات فعلى

نظر بدهید