سیستم گرمایش و سرمایش سقفی نوین برای آشیانه های هواپیمایی

مشخصات:

گرمایش و سرمایش سقفی

بهترين گزينه براى فضاهايى كه درب ها باز است و يا ارتباط مستقيم با هواى بيرون وجود دارد

مبتنى بر آب گرم و سرد، بدون نياز به كانال كشى، بدون صدا و بدون جريان هواى مزاحم، كاهش ٤٠ درصدى مصرف انرژى

استفاده شده در آشیانه های ایرباس

نظر بدهید