فضای سبز

بذر چمن یوروگاردن(گلدن گیت):

چمنی بسیار قوی با عملکرد بالا، مناسب برای تمامی مناطق ایران به خصوص گرم و خشک با نیاز آبی کم، دارای پاخوری خوب که در تمام فصل سال قابل استفاده است. چمنی با پوششی یکنواخت و رنگ یکدست فوق العاده مقاوم که نیاز به نگهداری کم و کوتاه کردن کمتری دارد با رنگ سبز تیره، احتیاج به سرزنی کوتاه دارد.بعد از استقرار به آب کمی احتیاج دارد.

بذر چمن یوروگاردن( اسپورتیوو):

چمنی بسیار قوی با عملکرد بالا که برای مناطق با ترافیک زیاد مانند اطراف استخرهای شنا، پارکها، مناطق پیک نیکی چمن های خصوصی و عمومی و زمین های ورزشی طراحی شده است، چمنی مقاوم است که بعد از استفاده سریع بهبود می یابد، برای بدست آوردن یک چمن مناسب باید بطور مناسبی از آن نگهداری شود.

بذر چمن یوروگاردن(رسیستنته):

مخلوطی که برای آبیاری کم، مناطق گرم و خشک قابل استفاده است، دارای قدرت پاخوری و عملکرد بالا، در تمام فصل سال قابل استفاده است. احتیاج به سرزنی کوتاه دارد، در زمان استقرار باید آب کافی در اختیار آن قرار گیرد و بعد از استقرار کامل آب کمی احتیاج دارد.

بذر چمن یوروگاردن(رزیمبرا):

مخلوطی که آن را روی چمن گرمسیری به خواب رفته، محل های آسیب دیده و پوشش های ضعیف استفاده می کنند. استقرار آن سریع و مقاومت آن به پاخوری بالاست. برای اینکه استقرار آن موفق باشد باید چمن موجود را بسیار کوتاه کرد، علف های هرز را کنترل، زمین را شیار زده، کود مناسب داده و بعد آن را پاشید و کمی آن را پوشاند.

بذر چمن یوروگاردن(گوبی):

گوبی یک گراس پوششی گرما دوست است که به طور افقی رشد کرده و دارای ریزوم و ساقه روندی بسیار قوی است. بهترین شرایط برای رشد آن دمای 30 تا 35 درجه است. مقاومت بسیار خوبی به شوری خاک، آب و گرمای زیاد دارد.این چمن در درجه حرارت 15 درجه و کمتر رنگ سبز خود را از دست می دهد.دارای مقاومت بسیار خوبی به پاخوری است و شرایط چیدن بسیار کوتاه را نیز تحمل می کند.

بذر چمن یوروگاردن(دایکوندرا):

یک گونه دارویی پایدار که متعلق به خانواده convoluolaco است، به عنوان یک گیاه پوششی با رشد کند و کوتاه به صورت افقی با استولن رشد می کند.مقاومت بسیار خوبی به سایه دارد.

نظر بدهید