درب های اتوماتیک

راه بند

  راه بند بنینکا

راه بند اهرمی فک

راه بند ستونی فک

   راه بند سیماران

اپراتور شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای لابل

درب اتوماتیک شیشه ای مارول 75

درب اتوماتیک شیشه ای اولوس 90

سیستم بازشونده (بازویی و ریلی)

جک بازویی بنینکا مدل 50

  • جک بازویی فراز پی

جک درب پارکینگ - بازویی الکترومکانیک دیا DEA

  جک ریلی بنینکا

   جک ریلی بارزانته

   جک ریلی فک

 جک بازویی ماردونی koobeh200b                                

 جک بازویی تلسکوپی koobeh300